Какви са предимствата на медицинската кариера в държавна болница във Франция, когато сте лекар?

4 juin 2020 | Медицинска кариера

Макар и не най-добрите заплати да са непременно в държавния сектор, кариерата на лекаря в държавна болница носи много ползи както в чисто човешки план, така и във възможностите за развитие, включително за чуждестранните работници с необходимото образование и квалификация.

Стабилност на работното място и по-добра равнопоставеност на заплатите

Френският болничен сектор осигурява реална стабилност на работното място и по-добро виждане на възможностите за промяна в таблицата на заплатите за френски и чуждестранни лекари. В качеството си на чуждестранен лекар в държавна болница във Франция заплатата ви ще бъде определена от четири степенна таблица, базираща се на стажа. Следователно ще можете да знаете заплатата си и перспективите си за развитие в болницата като лекар, който не е от Франция. Трябва да се отбележи, че френските лекари ще могат да се развиват в кариерата си според таблицата на заплатите, разделена на 13 нива.

Да бъдеш лекар в държавна болница означава също така да се гарантира, че пациентите ще бъдат обслужвани справедливо, независимо от нивото на доходите им, независимо от социалните критерии. Държавните болници се възползват от логистичните ресурси на държавата и информацията, необходима за най-доброто функциониране на системата.

Освен това, ако работата в държавната болница понякога изисква повече работа и търпение, особено като се вземе предвид хората и техните различни очаквания, това е и един отличен начин да се изправяш пред трудностите ежедневно и да получиш добра препоръка в автобиографията си, както и да отстояваш своето ноу-хау и познания за здравето във Франция или в чужбина.

Проследяване на развитието на уменията в по-благоприятна за човека среда

Работата в държавна болница като лекар е също така и гаранция, че ще се възползвате от план за обучение и подкрепа в кариерното си развитие. Чрез обучения, семинари и други средства за повишаване на осведомеността, лекарите в държавните болници във Франция могат да се развиват и да продължават да подобряват уменията си, докато същевременно и практикуват. Държавната болница също така осигурява едно много сериозно първоначално и последващо обучение за чуждестранния си персонал, особено за идващите от Европейския съюз, с възможност за езикови курсове.

Да работиш в държавния сектор означава също така да служиш на всеки, независимо от социалното му ниво, и да се възползваш от стабилните гаранции, за да можеш да се развиваш в професията си, акцентирайки върху хората. По този начин разпоредбите, които ръководят работата в държавните болници, позволяват на лекарите да се възползват от почивките и отпуските, за да бъдат по-ефективни на работното място. Психологическото наблюдение и вътрешната подкрепа ни позволяват да обсъждаме трудностите и да намерим начини за тяхното разрешаване, без да има място за съперничество или политика. Това безспорно е една стабилна и обогатяща база за лекари със справедливо отношение към всички служители, независимо дали френски или чуждестранни.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Partager ceci