,Кабинетът по обща медицина: ползите от работата на частна практика в селските райони на Франция

22 avril 2020 | Медицинска кариера

Навсякъде в Европа броят се отбелязва значителен спад в броя на общопрактикуващите лекари. Франция е доста силно засегната и е изправена пред недостиг на лекари в някои области. Съществува принцип на установяване на частна практика за професионалиста. Въпреки това, за да се преодолее този недостиг, бяха въведени много политики за насърчаване на установяването на свободно практикуващите лекари в засегнатите райони. Важно е да се насърчават младите общопрактикуващи лекари да идват и да градят своята кариера и то при изгодни условия. Медицинската застраховка ще изиграе роля в приоритетните области, т.е. най-засегнатите. Държавата и местните власти ще са тези, които ще се предприемат мерки и в другите области за действие. Една намеса, целяща увеличаване на броя на работните места за лекарите в области, в които има значителен недостиг.

Конвенционални помощни средства

Тези конвенционални помощни средства се финансират от медицинската застраховка. Те са създадени през 2016 г. за борба с недостига на медицински кадри. Съществуват четири на брой помощни средства: договорът за помощ при установяването на лекарите, договорът за стабилизиране и координация на лекарите, преходния договор, договорът за териториална лекарска солидарност. Това са фиксирани еднократни суми, отпускани при условие, че се изпълняват определени задължения. Тези помощи се изплащат на два пъти: първият път по време на установяването, а втората част година по-късно. Те могат да покриват разходи като закупуване на оборудване и др.

Държавна помощ

Тези помощи се прилагат в по-обширен географски план. Не се отнася за финансиране като с медицинските застраховки, а е вид обезщетение, предназначено да позволи на лекаря да получи финансова гаранция, когато се установява, при отпуск по майчинство и др. Тези държавни помощи, разбира се, са ограничени във времето и, подобно на конвенционалните помощи, са предмет на определени условия и задължения.

Местните власти могат също да действат като предлагат стипендии или финансова помощ при установяването. Кметствата също могат да предложат помощ, но в по-малка степен. Често става въпрос за безплатно помещение за лекарски кабинет, помощ при намиране на жилище и т.н. Също така областите по програми за съживяване на селските райони е възможно да се ползват от данъчни и социални освобождавания. Тази помощ, първоначално предназначена за предприемачи, също може да бъде от полза за един млад свободно практикуващ лекар, който иска да се установи.

Следователно може да има предимства в това да се създаде медицинска практика и да се работи като общопрактикуващ лекар в селските райони на Франция.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Partager ceci