Profesarea medicinei în Franța: ce demersuri trebuie efectuate?

8 avril 2020 | Cariera medicală

Fie că sunteți medic generalist sau specialist, titular al unei diplome obținute în străinătate, există un cadru legislativ creat în acest sens. Acesta stabilește procedurile de autorizare necesare în vederea profesării medicinei în Franța. Este necesară diferențierea între calitatea dvs. de resortisant al Uniunii Europene sau absența acestei calități. De asemenea, este necesară echivalarea diplomei dvs. Această autorizare a fost facilitată de legiuitor atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. Cu toate acestea, există o obligație comună în vederea exercitării profesiei de medic: trebuie să fiți înscriși în Tabelul Consiliului Ordinului din departamentul în care doriți să profesați. Așadar, este necesar ca încă la început să vizați regiunea în care doriți să urmați o carieră.

 

Medicii din Uniunea Europeană

 

O directivă din 2005 a Uniunii Europene permite resortisanților din unul dintre statele Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European și din Elveția să beneficieze de recunoașterea automată a diplomelor obținute în aceste țări. Libera circulație a medicilor este posibilă atât timp cât obțineți o autorizație de liberă practică. Dacă diploma obținută nu corespunde cerințelor de instruire ale Statului francez, este posibil să vi se solicite un atestat complementar. Aceste atestate sunt de trei tipuri:

  • Atestatul de conformitate certifică faptul că titlurile dvs. de calificare corespund cerințelor minime de calificare.
  • Atestatul drepturilor dobândite indică faptul că, într-adevăr, ați profesat în mod legal într-un alt Stat membru.
  • Atestatul de valabilitate juridică este necesar pentru posesorii unei diplome eliberate de unul dintre statele membre care au cunoscut schimbări structurale, cum ar fi Republica Democrată Germania sau fosta Cehoslovacie. Acest atestat certifică faptul că diploma obținută are aceeași valoare juridică ca și diplomele eliberate în prezent.

Vi se va cere, desigur, o bună cunoaștere a limbii franceze.

 

Medicii din afara Uniunii Europene

 

Dacă nu puteți beneficia de recunoașterea automată a diplomei, există posibilitatea obținerii unei autorizații individuale. Acest document este o autorizație ministerială emisă în baza avizului unei comisii de profesioniști. În funcție de diplomele obținute în țara de origine, puteți fi supuși unei evaluări de verificare a cunoștințelor sau unui stagiu de adaptare, sau ambelor. Vi se va cere o bună cunoaștere a limbii franceze. Sunt exceptați medicii absolvenți din Quebec, aceștia beneficiind de o procedură de recunoaștere a calificărilor profesionale. De asemenea, sunt exceptați medicii care provin din regiunea Golfului, aceștia putând obține o autorizație temporară de liberă practică.

Odată ce condițiile au fost îndeplinite și autorizațiile necesare au fost obținute, puteți profesa ca medic în Franța. Apoi, va trebui să vă hotărâți dacă doriți să profesați ca medic liber profesionist sau salariat.

Aplicați pentru ofertele noastre de muncă pentru medici

Doriți să ne contactați direct ?

Partager ceci