Топ 5 на най-високо заплатените лекари специалисти във Франция

31 mars 2020 | Медицинска кариера

Студент сте по медицина и се чудите в какво да специализирате? Вие сте практикуващ лекар търсещ ново работно място? Не е лесно да се ориентираш с всички тези специалности. Ние разгледахме професиите и ви казахме всичко за по-добре заплатените, както на частна практика така и в болниците.

Заплата на частно практикуващ лекар

Среден доход на частно практикуващите лекари

От няколко години, горната част от класацията е заета от ортодонтите, въпреки че заплатата им е намаляла, те са с 220 хил. годишна счетоводна печалба през 2017 г. и 196 хил. през 2018 г. След тях, но доста далеч са анестезиолозите, които увеличават оборота си, със 167 хил. през 2017 г. и 182 хил. през 2018 г. Офталмолозите преминават от 4-та позиция през 2017 г. на 3-та позиция през 2018 г. със 151 хил. Общите хирурзи се изкачват с две стъпала от 6-то до 4-то място през 2018 г. със 150 хил., докато ортопедичните хирурзи слизат с две надолу, тъй като през 2018 г. те са едва пети със 147 хил. годишно.

Секторите при консултациите

Във Франция либералните лекари са категоризирани според сектора на дейност, който определя тарифите за консултациите им. Сектор 1 фиксира конкретни такси, които изцяло се възстановяват от социалното осигуряване. Сектор 2 освобождава размера на таксите, които поради това се възстановяват само частично от социалното осигуряване. Сектор 3, от друга страна, не налага нито размери на таксите нито покритие от социалното осигуряване.

Заплати на лекарите работещи в болниците

Докато заплатите на либералните лекари зависят от техния сектор и специалност, това не е така за болничните лекари, които получават които получават повече или по-малко от същия доход според статута си. Така регламентираното възнаграждение се състои от фиксиран доход, плюс премии и надбавки. Размерът на премията се увеличава в зависимост от статута. Така лекар, нает по договор, ще получава само обезщетенията за грижи и дежурства в размер на 250 € бруто за нощ, прикрепеният практикуващ ще печели още една надбавка от 415 € допълнително бруто на месец и накрая един помощник ще получи в допълнение към всичко това бонус от 5329 € бруто, ако поеме ангажимент за две години. Болничните лекари имат право на надбавка в размер на 415 € брутен месечен размер, ако работят в няколко структури или като част от своите секторни дейности и дейности за връзка. Въпреки тенденцията за тези цифри е да нарастват всяка година, сега поне имате малка представа колко печелят най-успешните специалисти лекари. От вас сега зависи да определите своя план за развитие на кариерата според вашия статут и вашия сектор.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Partager ceci