Какво представлява таблицата на заплатите на лекарите в държавните болници във Франция?

29 avril 2020 | Медицинска кариера

Във Франция заплатите на лекарите в държавните болници са описани в таблица, независимо дали това са психиатри, специалисти или стоматолози. Така заплатата на болничния лекар се регулира от закона, като лекарите са класифицирани като клас А държавни служители. Заплатата варира в зависимост от стажа и седмичното работно време, с възможност за получаване на премии и надбавки. Заплатата на чуждестранните лекари също се регулира по различни критерии.

Принцип на функциониране на лекарската индексна таблица в държавните болници във Франция според ранга на лекаря

Във Франция, таблицата със заплатите на болничните лекари е инструмент, който помага за оформянето на преоценката на заплатите в бранша. Тази таблица съпътства лекаря през цялата му кариера. Тя се основава на нивото (в зависимост от професията и отговорностите), продължителността на дейността в рамките на нивото и съответстващата заплата. За лекарите, които практикуват в държавни болници, има 13 нива (първите две се завършват всяко едно за една година, останалите на всеки две години, 13-тото за четири години след завършване на 12-тото ниво).

За чуждестранните лекари на договори се прилага схема за заплащане,която се изчислява като на френските лекари в началото на тяхната кариера. Тя е регулируема, като се има предвид, че максималното ниво, което лекар на договор може да достигне, е 4-то ниво на френски лекар, заемащ публична длъжност. И като последно, индексната таблица на заплатите на болничните лекари посочва брутните възнаграждения. За да се изчисли истинската заплата, трябва да се приспаднат различни бази осигурителните вноски. Като общо правило, нетната заплата е равна на брутната заплата минус 15%.

Заплатата на лекаря в държавната болница

Назначаването на лекар първо ниво в държавна болница позволява да се получава брутно възнаграждение от 4130 евро. След достигане на 4-то ниво, това възнаграждение се увеличава до 4411 евро, след 6 години стаж.

Минималното брутно възнаграждение на лекар по договор в болнично заведение, на пълно работно време, е 4130 евро. В края на кариерата си той ще може да получава максимално брутно месечно възнаграждение от 4852 евро. Освен това могат да се добавят премии и надбавки, както и плащания за извънреден труд, когато е уместно. Тоест не е необичайно чуждестранен лекар на договор да получава брутно възнаграждение над 5000 евро след 5 години трудов стаж.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Partager ceci