Работа като лекар във Франция: какви са стъпките, които трябва да се предприемат?

8 avril 2020 | Медицинска кариера

Независимо дали сте лекар, с диплома от чужбина, по обща медицина или специалист, за вас са създадени закони. Те определят процедурите за разрешаване на практикуването на лекарската професия във Франция. Ще трябва да се направи разграничение дали сте гражданин на Европейския съюз или не. Трябва да имате еквивалентна диплома. Това разрешение се подпомага от законодателя както на национално ниво, така и на ниво Европейски съюз. Въпреки това, общо задължение за всички, за да практикуват лекарската професия е да бъдат регистрирани към регистъра на Ордена на Съвета към департамента, в който желаете да практикувате професията си. Следователно от самото начало ще е необходимо да се насочите към региона, в който искате да развивате кариерата си.

 

Лекар от Европейския съюз

 

Директива на Европейския съюз от 2005 г. позволява на гражданите на една от държавите от Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство и Швейцария да получат автоматично признаване на дипломите, получени в тези страни. Вие сте свободни да пътувате, стига да получите разрешение за упражняване на професията. Ако получената диплома не отговаря на изискванията за обучение на френската държава, може да ви бъде поискано допълнителна атестация. Тя може да бъде три вида:

  • Сертификат за съответствие, който удостоверява, че вашата професионална квалификация отговаря на минималните изисквания за обучение.
  • Сертификат за придобити права, който гласи, че действително и законно сте упражнявали професията в държавата-членка.
  • Сертификат за правна валидност за завършилите в една от държавите-членки, които са претърпели структурни промени, като например Германската демократична република или бивша Чехословакия. Този сертификат удостоверява, че придобитата дипломата е със същата юридическа стойност като дипломите издавани към момента.

Ще ви бъде изискано, разбира се, да владеете френски език.

 

Лекар извън Европейския съюз

 

Ако не можете да се възползвате от автоматичното признаване, е възможно да получите индивидуално разрешение за работа. Този документ е министерско разрешение, издавано след консултация с комисия от професионалисти. В зависимост от дипломите, придобити в страната по произход, може да бъдете помолени за оценяване за проверка на знанията или курс за приспособяване, или и двете. Ще бъдете помолени да овладеете френския език. Изключения правят, дипломирани лекари в Квебек, които се възползват от процедура за признаване на професионалната квалификация. Изключение, също така има и за лекари от Персийския залив, които могат да получат временно разрешение за упражняване на професията.

След като условията са изпълнени и се получат необходимите разрешения, можете да работите като лекар във Франция. След това ще трябва да направите избор дали да работите на частна практика или в държавно учреждение.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Partager ceci