Анестезиолог-реаниматор – работна позиция

Тази страница е посветена на професията на Анестезиолог-реаниматора и перспективите му за работа.

Кой е анестезиолог-реаниматора ?

Ролята на анестезиолог-реаниматора е да се гарантира, че пациентът не изпитва болка по време на хирургична процедура. Става дума за обща анестезия. Когато пациентът не е заспал, тя се нарича местна упойка или локална анестезия.

Преди да анестезира пациента си, лекарят ще проучи медицинската му история; това е фазата с консултации, която предшества операцията.

Когато пациентът му заспива, практикуващият трябва да наблюдава състоянието му по време на операцията. Той също трябва да се увери, че пациентът му се събужда в добри условия.

Анестезиолог-реаниматор позволява на пациента да не усеща болка по време на операция

Анестезиолог-реаниматор позволява на пациента да не усеща болка по време на операция

Не може да се направи операция без анестезиолог-реаниматор

Не може да се направи операция без анестезиолог-реаниматор

Няма хирургическа операция без анестезиолог-реаниматор

В хирургическото заведение позицията на анестезиолог-реаниматора е от първостепенно значение. Ето защо профилите на анестезиолог-реаниматорите са силно търсени както от частни хирургически клиники, така и в държавните болници. Без анестезиолог-реаниматора е трудно да се извършват хирургически процедури. Във Франция има около 11 400 анестезиолог-реаниматори. Когато е назначен за работа в болница, анестезиолог-реаниматорът има статут на болничен лекар – PH. От това се подразбира, че той е спечелил конкурс за обществена услуга на държавната болницата. Той може да бъде и практикуващ на договор в държавната болница. От друга страна, когато е нает в частна клиника, той най-често практикува като частен анестезиолог-реаниматор.

Лекарят, специализиран в анестезирането и реанимацията прави анестезия или реанимация ?

Във Франция не е възможно да има двойна диплома. Въпреки това, анестезиолог-реаниматорите могат да заемат едновременно длъжността медицински реаниматор или длъжността анестезиолог-реаниматор. Реаниматорът е специалист по животозастрашаващи спешни случаи. Той често работи в тясно сътрудничество с лекарите по спешна медицина. Обръщат се към него в изключително тежки случаи, когато се е на лице животозастрашаващо състояние, като сърдечен арест.

Дали в анестезията или реанимацията, има многоработни оферти. навсякъде из Франция. Често някои заведения решават да наемат анестезиолог-реаниматор почасово, за да практикува като реаниматор от една страна и анестезиолог от друга. Практикуващите могат да практикуват всяка от дисциплините без затруднения. Въпреки това, много специалисти избират да практикуват само една дисциплина. Трябва да се отбележи, че реаниматорите са много по-малко на брой.

Кой е анестезиологът-реаниматор ?

Постоянно присъствие в заведението

Хирургическото заведение не може без Wанестезия и реанимация. Всъщност, предвид изискването за постоянство при хирургическото лечение, дейността по анестезията работи 24/7. Практикуващите са длъжни да извършват дежурства през нощта, но и през почивните дни като лекари за спешни случаи.

Изключително взискателна професия

Както при всички медицински професии, залогът тук е здравето или дори живота на пациентите. Това е особено важи за анестезията, където най-малката грешка при дозиране може да струва на пациента живота му. Реанимация; за пациенти в много тежко състояние и, за такива с животозастрашаваща прогноза. Работата на анестезиолога-реаниматор изисква много висока прецизност в техничните жестове, както и много напреднали знания за различните продукти.

Къде практикува анестезиологът-реаниматор ?

Анестезиолог-реаниматор работи в обществени болници или в отделение по хирургия

Анестезиолог-реаниматор работи в обществени болници или в отделение по хирургия

Анестезиологът-реаниматор работи за услуга, която поддържа всички или част от хирургичните дейности : урологична хирургия, гастрохирургия, ортопедична хирургия, сърдечна хирургия, гръдна хирургия, хирургия на главата, трансплантация на органи. Позицията на анестезиолога-реаниматор в този случай изисква практикуващият лекар да направи оценка преди операцията (предоперативна) и след това да извърши анестезия в операционната зала. Лекарят също участва активно в постоперативното лечение, включително и в управлението на болката на пациента, произтичаща от извършената операцията. Когато практикува в държавна болница, лекарят работи под ръководството на ръководител. В този случай заплатата на анестезиолога-реаниматор ще зависи от нивото в индексната таблица за държавна служба в болницата.

Що се отнася до частната клинична практика, анестезиологът-реаниматор няма пряк ръководител. Поради това той практикува на своя отговорност и трябва да сключи собствена застраховка за гражданска отговорност. Възнаграждението на частно практикуващия анестезиолог-реаниматор в клиниката, зависи от дейностите, които той извършва. В този случай той заплаща за част от дейностите свързани с техника на клиниката. Обикновено между 5 и 10%. От друга страна, той получава всичките си такси и не връща нищо на клиниката.

Разгледайте всички наши възможности за работа предназначени за анестезиолозите-реаниматори.

Искате да наемете анестезиолог-реаниматор ?
BRM Conseil ще ви намери такъв !

Partager ceci