Във Франция по-добре ли са заплатени лекарите, отколкото в България?

17 март 2020 | Медицинска кариера

Независимо дали сте студенти, наскоро завършили или активно практикуващи, вие със сигурност вече сте си задали този въпрос: къде да упражнявам професията си? Като се има предвид, че след едно десетилетие някои страни ще изпитат недостиг на лекари, е добре да се запитаме дали работата в чужбина не би била по-добър избор за кариера. Нека да разгледаме перспективите за работа във Франция и България.

Намиране на работа във Франция

Със система на здравеопазване, зависеща от голям брой страни от Европейския съюз, Франция позволява на лекаря да практикува професията си в публичния сектор, частния сектор или на свободна практика. В някои случаи дори може да се предостави държавна финансова помощ, за да се улесни установяването на общопрактикуващ лекар в по-малко привлекателна селска област. Предприемачеството например създава работни места в сектор, който опустява откъм медицински кадри.

 Според неотдавнашно проучване на Националния статистически и икономически институт (INSEE), един млад общопрактикуващ лекар печели средно 69 900 евро годишно в началото на своята кариера. Това е с около 25% по-малко от един утвърден лекар. Това несъответствие се обяснява с пациентите му. Но тези доходи варират в зависимост от специалността, с която може да се достигне до 189 000 евро на година за рентгенолог.

Кариера в България

Здравната система в България се различава от френската система. По-голямата част от лекарите са наети в публичния сектор контролиран от държавата; било то местни здравни центрове или големи регионални болници. Лекарите, които са наети от държавните институции, са държавни служители всички получават възнаграждение при същите условия от органа, който организира грижите. Изборът на позиция и географска област не принадлежи на лекаря, това се решава от държавата в зависимост от наличността и нуждите. От друга страна, частният сектор е предназначен за по-богатите пациенти, които желаят да бъдат обгрижвани по-бързо, отколкото в публичната институция. Средната заплата на лекар в България варира значително от 37 200 до 100 800 евро нетно годишно, в зависимост от това дали работи в публичния сектор или на свободна практика. Това възнаграждение се увеличава със стажа и специалността.

Заплатата се дава като приблизителна сума и варира в зависимост от специалностите и сектора, който сте избрали. Следва да се вземат предвид други критерии, различни от заплатата, като например разходите за живот, личното благосъстояние и семейните ограничения.

Кандидатствайте за нашите предложения за работа за лекари

Бихте ли искали да се свържете директно с нас?

Share This